תקשורת סלולרית בטוחה


מידע בנוגע לקרינה הנפלטת מטלפונים סלולריים והמלצות משרד הבריאות לכללי זהירות מונעת

טלפון סלולארי הוא מכשיר המאפשר תקשורת אלחוטית באמצעות גלי רדיו. לצורך כך מכיל הטלפון הסלולארי מקלט ומשדר, באמצעותם מתקיים הקשר בינו לבין התחנה הקבועה הנמצאת בסביבה. בתחנה הקבועה מצויות אנטנות לקליטה ושידור.
בשימוש במכשיר נייד ראשו של המשתמש נתון לחשיפה מקומית גבוהה יחסית לגלי רדיו. רמת החשיפה לקרינה מטלפונית סלולאריים ניידים מבוססת על יחידת מדידה הידועה כ- SAR שפירושו קצב ספיגה סגולי (Specific Absorption Rate), המתאר את כמות האנרגיה הנספגת ליחידת מסה של חומר ביולוגי (לדוגמא: גוף האדם). היחידות שבהן נמדד ה SAR הן ואט לק"ג או מילי ואט לגרם.
בדיקת SAR נערכת על ידי היצרן ובמסגרתה נבדק דגם מכשיר שלם ותקין בתנאי מעבדה. רמת ה- SAR בפועל של הטלפון הסלולרי משתנה. באופן כללי, עם הקירבה לאנטנת תחנת הבסיס, רמת ה- SAR שלו תהיה נמוכה יותר מאשר במקרה בו המכשיר מרוחק מאנטנת הבסיס או במקרה בו איכות הקליטה טובה פחות.
תהליך מדידת רמת SAR הינו מורכב מאוד, וקיימות בעולם מעבדות ספורות המיומנות לבצע מדידות SAR. יצרנים של טלפונים ניידים, חייבים לבצע מדידות של רמות SAR למכשירים בתנאים מחמירים (בהספק שידור מקסימלי) בהתייחס לתקנון האמריקאי או האירופי ולציין את רמת ה SAR הגבוהה ביותר שנמדדה.
בשל מורכבות הבדיקה, לא מבוצעות בדיקות SAR תקופתיות במכשיר. במהלך תקופת אחזקת הטלפון הסלולרי, לרבות במקרה בו טלפון סלולרי עבר חבלה, תיקון או שינוי בתצורתו המקורית עלול לחול שינוי ברמת ה- SAR לעומת רמת ה- SAR שלו במועד הבדיקה.
עמדת משרד הבריאות הינה כי עדיין לא ברור האם השימוש בטכנולוגיה הסלולארית קשור בעליה בסיכון לפיתוח גידולים ממאירים ושפירים. יחד עם זאת, בהתחשב בממצאי המחקרים העדכניים, משרד הבריאות קבע כי יש להמשיך לנקוט בעיקרון הזהירות המונעת.


תמצית המלצות משרד הבריאות

  • השתמשו ברמקול/דיבורית אישית או אוזניה שאינה אלחוטית.
  • הרחיקו את המכשיר מהגוף.
  • צמצמו את כמות ומשך השיחות.
  • המעיטו ככל האפשר משיחות באזורים בהם הקליטה חלשה.
  • המעיטו ככל האפשר משיחות באזורים בהם קיים מיסוך כמו מעלית, רכבת וכדומה.
  • המעיטו בשיחות בזמן נהיגה ובכל מקרה פעלו בהתאם להוראות החוק.
  • הקפידו הקפדת יתר על כללי הזהירות עם ילדים והדריכו אותם בהתאם.
  • צמצמו את כמות השימוש בטלפון הסלולרי אצל ילדים.
  • השתמשו בעזרים המקטינים את החשיפה לקרינה כרמקול או אוזניה שאינה אלחוטית.

מידע זה מבוסס בעיקרו על מידע שפורסם על ידי הרשויות המוסמכות במדינת ישראל (משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התקשורת). מומלץ להתעדכן באופן שוטף באתר משרד הבריאות ולפעול בהתאם להמלצותיו. כתובת האתר: www.health.gov.il

מידע נוסף על רמת הקרינה הנפלטת משידור המכשיר, תוכל לקבל בעלון המידע של פורום החברות הסלולריות המצורף לכל מכשיר. להזמנת בדיקת קרינה מאנטנות ולמידע נוסף בנושא בטיחות הרשת הסלולרית, ניתן לפנות לאתר פורום החברות הסלולריות www.infocell.org

הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) שהינה חלק מארגון הבריאות העולמי, פרסמה ביום 31 במאי 2011 הודעה לעיתונות לפיה סיווגה תדרי רדיו אלקטרומגנטיים כגורם אפשרי לסרטן בבני אדם וזאת בהתבסס על העלייה בסיכון להשפעות בריאותיות שליליות הקשורות לשימוש בטלפונים אלחוטיים.