• 9.9
  לחודש
   
  • 60 דקות ו-60 SMS
  • 100MB
  SIM חינם
  הצטרף עכשיו
 • 29.9
  לחודש למשך שנתיים
  או 24.9 ₪ למצרפים 2-5 קווים
  • 5000 דקות ו-5000 SMS
  • 6GB + 6GB מתנה
  SIM חינם
  הצטרף עכשיו
 • 39.9
  לחודש למשך שנתיים
  או 34.9 ₪ למצרפים 2-5 קווים
  • 5000 דקות ו-5000 SMS
  • 10GB + 10GB מתנה
  SIM חינם
  הצטרף עכשיו
 • 49.9
  לחודש למשך שנתיים
  או 44.9 ₪ למצרפים 2-5 קווים
  • 5000 דקות ו-5000 SMS
  • 14GB + 14GB מתנה
  • 500 דקות לחיוג לחו"ל
  SIM חינם
  הצטרף עכשיו
 • 59.9
  לחודש למשך שנתיים
  או 54.9 ₪ למצרפים 2-5 קווים
  • 5000 דקות ו-5000 SMS
  • 40GB
  • 700 דקות לחיוג לחו"ל
  SIM חינם
  הצטרף עכשיו