נציב תלונות

בפניות הנוגעות להתקשרות עם חברתנו, בכלל זה תלונות בנושאים שירותים, חשבונות והסכמי התקשרות, אנא מלא את הפרטים מטה ונציגינו ישיבו לך במייל תוך 14 ימי עסקים. על מנת ליעל את הטיפול בפנייתך, ציין את נושא הפניה, שם מלא, מספר תעודת זהות ו- 4 ספרות אחרונות של אמצעי התשלום המעודכן במערכותינו.
לתשובת לבך, שדות חובה מסומנים ב- *
באפשרותך לפנות לנציבת התלונות גברת סיגלית כהן בדרכים הבאות:
במייל: 012mobile.email@service.partner.co.il 
בפקס 072-2579080 
בדואר עבור: חברת פרטנר תקשורת בע"מ, רחוב העמל 8 פארק תעשיות אפק, ת"ד 435, ראש העין 48103

מילוי טופס מקוון:

אירעה שגיאה ולא ניתן היה לשלוח את פנייתך, אנא נסה שנית במועד מאוחר יותר