תוכנית נגישה

 59.9 ₪ לחודש למשך שנה
5000 דקות + 5000 הודעות
חבילת גלישה בנפח 25GB
500 דקות חיוג לחו"ל ל-42 יעדים
בתום שנה מחיר התכנית יעלה ב-10 ₪ לחודש ובתום שנתיים מחיר התכנית יעלה ב-20  נוספים
להצטרפות